The New $100 Note. Know Its Features. Know It's Real.

Thông cáo báo chí - Ngày 8 tháng 10 năm 2013

Để phổ biến ngay
Ngày 8 tháng 10 năm 2013
Cục Dự Trữ Liên Bang Phát Hành Loại Giấy Bạc 100 Đôla Theo Thiết Kế Mới

Cục Dự Trữ Liên Bang hôm thứ Ba đã bắt đầu cung cấp cho các tổ chức tài chính một tờ giấy bạc 100 đô được thiết kế lại, kết hợp nhiều đặc tính an ninh nhằm ngăn chặn nạn tiền giả và giúp các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng nhận biết tờ giấy bạc thật.

Khoảng cách, nhu cầu và các chính sách của từng tổ chức tài chính sẽ là yếu tố quyết định loại giấy bạc được thiết kế lại đến với các doanh nghiệp và người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới nhanh như thế nào.

“Kiểu thiết kế mới này kết hợp các đặc tính an ninh sẽ dễ cho công chúng nhận dạng hơn, nhưng khó bắt chước hơn,” Thống Đốc Cục Dự Trữ Liên Bang, Jerome H. Powell, nói. “Khi chuyển sang sử dụng tờ giấy bạc mới trong các giao dịch hàng ngày, các đặc tính an ninh thân thiện với người sử dụng sẽ dễ cho công chúng kiểm tra tính xác thực của tờ giấy bạc.”

Cục Dự Trữ Liên Bang, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, Cục Khắc và In Tiền Hoa Kỳ, và Sở Mật Vụ Hoa Kỳ phối hợp với nhau để thiết kế lại các tờ giấy bạc của Cục Dự Trữ Liên Bang nhằm đón đầu các mối đe doạ tiền giả.

Tờ 100 đô la được thiết kế lại có hai đặc điểm an ninh mới: dây an ninh 3D màu xanh với hình ảnh những cái chuông và những con số 100, và chuông trong lọ mực đổi màu. Những đặc điểm mới này cùng với những đặc điểm khác được giữ lại từ kiểu thiết kế trước đây như hình chìm chân dung đem lại cho công chúng một cách thức đơn giản để xác định bằng mắt tờ giấy bạc 100 đôla được thiết kế lại.

Những người tiêu dùng trên thế giới cần biết là không cần đổi tờ 100 đôla cũ để lấy tờ mới. Theo chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, thì toàn bộ các tờ tiền Mỹ là hợp pháp bất kể nó được phát hành khi nào.

Để biết thêm thông tin về tờ 100 đôla với kiểu thiết kế mới, cũng như các tài liệu huấn luyện và hướng dẫn, xin hãy truy cập trang web www.newmoney.gov.

Đối với các câu hỏi truyền thông, vui lòng gọi đến số +1-202-452-2955.

Bookmark and Share
$100 Note