The New $100 Note. Know Its Features. Know It's Real.

คำถามที่มักถามบ่อย

ธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นใหม่จะเริ่มใช้ในต่างประเทศเมื่อใด?

ธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นใหม่จะเริ่มนำออกใช้ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นี้ และเมื่อเริ่มการใช้งาน ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน หรือสหกรณ์การเงินต่างๆ ซึ่งสั่งธนบัตร 100 ดอลลาร์จากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะได้รับธนบัตรที่ออกแบบใหม่ดังกล่าว ระยะทาง ปริมาณความต้องการ และนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นใหม่นี้จะไปถึงมือประชาชนเร็วหรือช้าเพียงใด ทั้งในสหรัฐฯ และในต่างประเทศ

ธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นเก่าจะถูกเรียกคืน เลิกใช้ หรือลดค่าหรือไม่?

ไม่ ไม่จำเป็นต้องนำธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นเก่าของท่านไปแลกเมื่อธนบัตรรุ่นใหม่เริ่มใช้งาน เงินตราทั้งหมดของสหรัฐฯ ยังคงเป็นธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่ว่าจะเริ่มนำออกใช้เมื่อใดก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เราทราบว่าในบางประเทศอาจมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายการยอมรับที่แตกต่างกันสำหรับเงินตราต่างประเทศ แต่กลไกของตลาดไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นเครื่องกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้

ทั้งธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นเก่าและรุ่นที่ออกแบบใหม่จะใช้งานไปพร้อมๆ กันหรือไม่?

เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้และธุรกิจต่างๆ ควรทราบว่าไม่จำเป็นต้องนำธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นเก่าไปแลกเป็นธนบัตรรุ่นใหม่ ธนบัตรรุ่นเก่าทุกรุ่นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงเป็นธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และจะไม่มีการเรียกคืน เลิกใช้ หรือลดค่าเงิน

เราทราบว่าในบางประเทศอาจมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายการยอมรับที่แตกต่างกันสำหรับเงินตราต่างประเทศ แต่กลไกของตลาดไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นเครื่องกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้

ทำไมธนบัตร 100 ดอลลาร์ซึ่งนำออกใช้ในปี 2013 จึงมีเลขปี 2009A?

เลขปีบนธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นใหม่นี้แสดงถึงปีซึ่งการออกแบบใหม่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงใดใดเกี่ยวกับตัวเลขระบุปีนี้จะมีขึ้นต่อเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของธนบัตรเท่านั้น เช่นการเปลี่ยนลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือของอธิบดีกรมธนารักษ์ของสหรัฐฯ หรือจากความล่าช้าในช่วงเวลาของการผลิตธนบัตร

ตัวอักษร ‘A’ หลังตัวเลขปี 2009 แสดงถึงช่องว่างในช่วงเวลาของการผลิตธนบัตร นับตั้งแต่หลังจากการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจนถึงเวลาที่เริ่มการผลิตใหม่ในปี 2011

จะทราบได้อย่างไรว่าธนบัตรนั้นเป็นของจริง และควรทำอย่างไรหากเชื่อว่าได้รับธนบัตรปลอม?

วิธีที่ดีที่สุดที่จะตรวจยืนยันว่าธนบัตรนั้นเป็นธนบัตรจริงหรือไม่ คือการพิจารณาที่เครื่องหมายป้องกันการปลอมแปลง เช่นลายน้ำ หรือแถบกันปลอม

เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะทราบว่ามีเครื่องหมายป้องกันการปลอมแปลงใดในธนบัตรจริง เพราะหากท่านได้รับธนบัตรปลอมมา จะไม่สามารถนำธนบัตรนั้นมาใช้ได้ ท่านไม่สามารถนำธนบัตรปลอมไปแลกเป็นธนบัตรจริง และจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากจงใจนำธนบัตรปลอมนั้นไปใช้ต่อ

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีหากท่านเชื่อว่าได้รับธนบัตรปลอม ควรพยายามจำรูปร่างลักษณะของบุคคลที่นำธนบัตรที่น่าสงสัยนั้นมาใช้ และหากเป็นไปได้ควรจดป้ายทะเบียนรถ รวมทั้งลักษณะของรถที่นำมาใช้ด้วย เก็บธนบัตรที่สงสัยว่าเป็นธนบัตรปลอมแยกจากธนบัตรจริง และนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายโดยเร็วที่สุด

จะหาข้อมูลและเอกสารการอบรมได้จากที่ใดเพื่อช่วยสอนผู้มีหน้าที่จับต้องเงินเกี่ยวกับเครื่องหมายป้องกันการปลอมของธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นใหม่?

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้จัดทำเอกสารการอบรมเพื่อช่วยให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ คุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงของธนบัตร 100 ดอลลาร์รุ่นใหม่นี้ เอกสารเหล่านี้มีอยู่สำหรับ การสั่ง (A) หรือ การดาวน์โหลด (B)

Bookmark and Share
$100 Note